Usuarios
XXV Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Alvaro Cunqueiro
28 de Enero
3000€
1000€
1000€

O Concello de Lalín (Pontevedra) -en colaboración coa Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, así como asociacións gastronómicas galegas- no seu desexo de fomentar a difusión da cociña galega e para premiar o labor realizado por xornalistas e escritores que prestaron especial atención ao devandito tema, así como por ampliación do Premio Nacional de Xornalismo celebrado en anos anteriores, aprobou as presentes bases para a concesión do XXVº PREMIO NACIONAL DE XORNALISMO GASTRONÓMICO ÁLVARO CUNQUEIRO, recoñecido como o premio gastronómico máis importante do Estado.

Geolocalización